Dekret Biskupa

Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie niektórych aspektów duszpasterstwa w „oktawie” Uroczystości Wszystkich Świętych t. j. od 1 do 8 Listopada 2020 roku.

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności ze wszystkimi i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, nie tracąc jednak wiary i pokładając nadzieję w Bogu – Panu życia i śmierci.

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871), a także zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, dla dobra dusz oraz dla właściwego i bezpiecznego przeżycia tych wyjątkowych dni i zminimalizowania ryzyka zakażenia w dniach od 1 listopada do 8 listopada 2020 roku na terenie Diecezji Sosnowieckiej postanawiam, co następuje:

Więcej…
 
Skąd się wzięły wypominki?

 Zaduszki

Wypominki - listopadowa modlitwa za zmarłych

  Wypominki są jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Ich tradycja sięga X wieku.

  Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego         wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych                krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą dczytuje             podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tadycyjną  modlitwę     „Wieczny odpoczynek".

Wypominki często funkcjonują w dwojakiej odmianie jako listopadowe (miesięczne) – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą św.

Od dyptyków do wypominek

Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dusze czyścowe czekają na naszą pomoc!

Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących.

Czyściec to stan, w jakim znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w takim stanie grzeszności, który nie pozwala im na pełne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem miłosierdzia Boskiego.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym.

 

 
Ważne informacje

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W świetle tego Rozporządzenia:
par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.” Zgodnie z tymi wytycznymi w nzsym kościele może uczestniczyć w liturgii jednorazowo 65 osób.
 
Dyspensa ks. Biskupa:
Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej". 
 

 
Zaproszenie

 

 
O oknach na wieżach

Nie wszyscy mieli możliwość wejścia na wieże kościoła. Nie są one dostępne na codzień. Ci jednak, którzy tam wejść musieli, z racji różnego rodzaju prac remontowych czy konserwatorskich, zawsze byli zdziwieni stanem okrągłych okien w obydwu wieżach kościoła. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zostały one zamontowane na stałe. Drewniane ramy, z przeszklonymi kwaterami, albo całkowicie wypełnione deskami, były w zasadzie tylko przyłożone do otworów okiennych i podparte kawałkami desek lub kamieniami. To powodowało przeciągi tak w wieżach, jak i na chórze oraz w kościele. W dniu dzisiejszym firma "Kon -met" p. Józefa Kołkowskiego, zamontowała 10 nowych okien wykonanych na miarę, w starych otworach okiennych. Ponieważ z zewnątrz i tak trudno będzie je dostrzec, dlatego na zdjęciach można zobaczyć zaistniałe zmiany.  

 
Odpustowy koncert

W niedzielne popołudnie mieliśmy okazję wysłuchać w naszej światyni niezwykłego koncertu, który odbywał się  w ramach VI Zagłębiowskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

 
Święto Patrona św. Michała

Faotogaleria p. Grzegorza Jasicy.

 
Inwestytura 2020

IMG 9919Rok 2020 to rok ważnych rocznic – ważnych zarówno dla Polski jak i dla naszej lokalnej społeczności. Wymieńmy przynajmniej niektóre z nich: 100 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata – Bitwa Warszawska. 100 lat temu urodził się największy z rodu Polaków, Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Jan Paweł II dzisiaj już święty Kościoła Katolickiego odszedł do wieczności 15 lat temu a 45 lat temu parafia Bolesław odzyskała świątynię, która przez siedemnaście lat była w nielegalnym posiadaniu innego wyznania. 10 lat temu natomiast w tutejszej świątyni miało miejsce uroczyste poświęcenie kopii miecza koronacyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, co spowodowało, że od tego momentu dla Komandorii Zagłębiowskiej, stała się ona jakby świątynią patronacką. To tutaj rok rocznie odbywają się inwestytury i inne ważne dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława uroczystości. Przeważnie mają one miejsce w okolicach 8 maja, ale…

Więcej…
 
Stary cmentarz

01.Stary Cmentarz

Ziemia Bolesławska to z rozrzutnością obdarowana przez Stwórcę kraina, to wzdłuż i wszerz a ponadto w głąb penetrowana przestrzeń. To udokumentowana historia poszukiwania i pozyskiwania skarbów przez całe osiem wieków trwających. Na tej bolesławskiej ziemi żyli, pracowali, działali ludzie przeróżnych profesji: jedni przyjeżdżali na krótko, tylko po to, aby się dorobić, inni związali się z nią na zawsze, pozostawiając tutaj swoje kości. Wielu z nich to przodkowie nas obecnie żyjących. Co nam po nich pozostało w spadku? Jakimi trwałymi śladami ich obecności na tej ziemi dzisiaj możemy się szczycić? Okazuje się, że niewiele ich jest. Na pewno jest to kamienna tablica erekcyjna starego kościoła z 1627 roku a także przykościelny Stary Cmentarz, na którym pierwszego pochówku dokonano ponad 310 lat temu, w 1708 roku. Owszem, młodsze zabytkowe obiekty zapewne istnieją, ale także za wiele się ich nie znajdzie. W każdym razie te najstarsze w zdecydowanej większości tylko ze sferą kościelną są związane. O jednym z nich należałoby szerzej wspomnieć.

Więcej…
 
Grób

       20200814 161859Grób … znaleziony przypadkowo podczas porządkowania starego cmentarza przy kościele, grób – kopiec ziemi porośnięty trawą i chwastami, z przegniłym od starości metalowym krzyżem. Grób – to nic nadzwyczajnego, bo jest ich na cmentarzu setki; ten był jednak zaskoczeniem, bo pod krzyżem na zawieszonej metalowej tabliczce widniał napis o treści: „Mogiła Bolesława Zmysło. Urodzony 1903 roku. Poległ na polu chwały w 1920 r. Cześć Jego Pamięci”20200814 161925

     Mogiła siedemnastolatka poruszyła tego, który ją odnalazł. W chwili śmierci śp. Bolek był przecież niewiele starszy od jego wnuków, pochowany z dala od domu, od rodziny… Ten, który odkrył grób,  wyrwał porastające go głęboko zarośla, wyrównał grudy ziemi i ograniczył je betonowymi murkami, wykonał i wkopał nowy, drewniany krzyż.       Kim był śp. Bolesław Zmysło, jakim był człowiekiem, skąd pochodził, jakie były ostatnie chwile Jego życia, kto go tu pochował, czy szukali go jego rodzice? Niestety;  tajemnica pozostaje nie rozwiązana, na wieki ukryta w tej mogile.       Mało kto z nas wie, gdzie na naszym cmentarzu znajduje się ten grób, bo ze względu na dużą pochyłość terenu trudno tam dojść. Na pewno młodzież też nie słyszała o rówieśniku, który brał udział w walkach z bolszewikami. Nikt dzisiaj nie dba o miejsce wiecznego spoczynku 17 letniego chłopca, który oddał życie walcząc o naszą wolność.

     15 sierpnia – 100 rocznica bitwy warszawskiej uroczyście obchodzona w całej Polsce. Niech w tym dniu nad grobem śp. Bolesława Zmysło najbardziej wymowna będzie cisza, szum liści lipy, pod którą leży, zapalony płomyk pamięci i modlitwa „wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie”.      A jednak, ktoś się zlitował?

Miło mi poinformować, że dzięki staraniom władz a także interwencji pana Jana Ryszarda Chojowskiego grób na swoją dalszą historię. Instytut Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przciwko Narodowi Polskiemu. Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie w pismie z dnia 9 lipca 2020 roku informuje nas, że zwrócił się do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i dziedzictwa Narodowego Małopolski z prośbą o wyrażenie zgody na postawienie przez Instytut Pamięci Narodowej nowego nagrobka Bolesławowi Zmysło (1903-1920), który poległ w walce z Rosją sowiecką w 1920 roku. Grób Bolesława Zmysło jest grobem wojennym i znajduje się na starym cmentarzu parafialnym w Bolesławiu. Nagrobek zostałby wykonany z granitu strzegomskiego według załaczone projektu. Z nadzieją czekamy na szczęśliwy finał sprawy.

IMG-20200722-WA0000

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 34

V Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 

  

 

LOGO LONKURSU

Konkurs odwołany 

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę