Nie lękajcie się być świętymi

24Takie hasło przyświecało pierwszemu z rekolekcyjnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Zachęca do stawania się świętymi Jan Paweł II, który już 1 maja zostanie uroczyście beatyfikowany. Dzieci śpiewały o tym, że kochają Jana Pawła i chcą słuchać Jego słów, by stawać się podobnie jak On świętymi. Świętym przecież może być każdy: duży, mały, chudy i gruby. Na twarzach wielu dzieci widoczne było skupienie i uwaga. W końcu to rekolekcje o wielkim Przyjacielu dzieci i młodzieży.

Więcej…
 
Rocznica tragedii smoleńskiej

3

10 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w kościele parafii Macierzyństwa NMP w Bolesławiu miała rozpocząć się uroczysta Msza św. z udziałem Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława. Zgromadzili się, by w podniosłej atmosferze poświęcić kopię miecza koronacyjnego  króla Stanisława Augusta. Nikt nie przeczuwał jednak, że radość tego liturgicznego zgromadzenia zmąci nagła wiadomość  o śmierci pary prezydenckiej i towarzyszących im osób w drodze na uroczystości 70-lecia obchodów katyńskich. Trudno było w to uwierzyć, ale z minuty na minutę, docierające różną drogą wiadomości, (najczęściej sms-ową) potwierdziły tę tragiczną prawdę. Odśpiewany na początku hymn państwowy, chyba jeszcze nigdy nie wycisnął tylu łez z oczu wszystkich uczestników. Zgromadzona wspólnota wiernych, która miał być świadkiem poświęcenia kopii miecza, stała się jednocześnie jedną z pierwszych wspólnot, która wzięła udział w mszy św. w intencji tragicznie zmarłych.

Wolą i pragnieniem Komandorii Zagłębiowskiej Orderu Św. Stanisława jest, byśmy w rocznicę tej uroczystości  t. j. 10 kwietnia  2011 roku o godz. 12.15 znów zjednoczyli się we wspólnej modlitwie za naszą Ojczyznę i  ofiary tej katastrofy w naszej bolesławskiej świątyni.  Wspólnie z Damami i Kawalerami tegoż orderu  chcemy razem trwać na modlitwie. Zapraszamy wszystkich, którym pamięć o tragicznie zmarłych i o losach naszej Ojczyzny nie jest obojętna. Zapraszamy władze samorządowe , wszystkie ugrupowania społeczne, poczty sztandarowe i wszystkich parafian.

 
Na drodze Cię Jezu spotykam.

01Na drodze Cię Jezu spotykam

i krzyża Twojego dotykam.

Więć pójdę za Tobą cichutko,

by ulżyć choć trochę Twym smutkom.

Tymi słowami modliły się dzieci naszej parafii podczas ostatniej Drogi Krzyżowej. Oprócz śpiewanych słów piosenki przygotowały też piękne rozważania poszczególnych stacji. Szkoda tylko, że wciąż jest nas za mało. Ale ci, którzy dzisiaj przybyli, by dotknąć krzyża Chrystusowego, by Mu choć trochę ulżyć, na pewno żałować nie będą. Mogli z dumą wracać do domów jako współcześni Szymonowie z Cyreny lub współczesne Weroniki z odbiciem oblicza Jezusa w sercu. Przecież każde dotknięcie krzyża (także to, które dokonuje się w tym nabożeństwie) czyni nas mocniejszymi. A czy Ty byłeś z nami? Może zwyczajnie zapomniałeś, brakło ci czasu, albo wybrałeś komputer? Możesz jeszcze do nas dołączyć. Za tydzień o godz.18.30 też będzie Droga Krzyżowa!

Drogi bracie i siostro! Może masz więcej lat. Może nie jesteś już dzieckiem. Ale i Tobie potrzebne jest takie dotknięcie krzyża Chrystusa, byś w tych wszystkich swoich obowiązkach, trudnościach, zewsząd czyhających pokusach był mocniejszy. Czy znajdziesz czas, by choć raz uczestniczyć w wielkopostnej parafialnej Drodze Krzyżowej ? Zapraszamy w każdy piątek po mszy wieczornej.

Więcej…
 
Świat nie jest taki zły, gdy Bogu się mówi: tak.

0423 stycznia 2011 roku odbył się w naszej świątyni doroczny (już siódmy) Koncert Kolęd. W tym roku zaproszenie przyjęli:

Halina Kunicka i towarzyszący jej na pianinie Czesław Majewski.

Koncert składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to najpiękniejsze polskie kolędy przeplatane poezją ks. Jana Twardowskiego. W drugiej części pani Halina przypomniała (ku wielkiej radości licznie zgromadzonej widowni) swoje największe przeboje. Wierzymy, że po każdym takim kolędowym spotkaniu, odradza się w nas nowy, piękny człowiek. I dlatego mogliśmy śpiewać, że świat nie jest taki zły, a dzięki nam, może nawet stać się lepszy.

Więcej…
 
W żłobie leży.

Zdjęcia autorstwa Pana Grzegorza Jasicy. Dziękujemy!

Więcej…
 
Wymieńmy się
Autor: ks. Stefan Wyporski   
09.12.2010.
Wymieńmy się - akcja Caritas31 grudnia dobiega końca okres wymiany pieniędzy sprzed denominacji. Po tym dniu banknoty i monety sprzed 1995 r. ostatecznie stracą swoją wartość i będą jedynie pamiątką. Zanim jednak tak się stanie, można je wymienić na nowe złote włączając się w akcję NBP i Caritas Polska i w ten sposób pomóc najuboższym uczniom w Polsce. Uzyskana bowiem w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na opiekę nad dziećmi w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”. 

Caritas Diecezjalna zwraca się więc z prośbą do Księży Proboszczów o zapowiedź i przeprowadzenie takiej zbiórki w parafiach w najbliższe niedziele, tak by zebrane środki mogły dotrzeć do siedziby Caritas do 15 grudnia, a stąd dalej do siedziby NBP. Zwracamy się z prośbą, by tam gdzie to jest możliwe w akcje włączyły się Zespoły Charytatywne i Szkolne Koła Caritas. Pozostałe parafie mogą przygotować puszkę do której parafianie będą mogli złożyć pieniądze sprzed denominacji.

ks. Stefan Wyporski
dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej


 
Barbórkowe święto.

IMG_88194 grudnia to w liturgii Kościoła wspomnienie św. Barbary -Dziewicy i Męczennicy. Ona to właśnie patronuje górniczej braci. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym dniu pustoszeją podziemia kopalń, a górnikami wypełniają się świątynie. Śpieszą, by podziękować Bogu za opiekę i błogosławieństwo, a świętą Barbarę prosić o dalszą opiekę, w czasie każdej szychty.Tak było również w naszej świątyni. Tegoroczna uroczystość połączona była z poświęceniem figury św. Barbary, która wzniesiona przed stu laty, w ostatnim czasie została odnowiona i zakonserwowana. Stało się to dzięki staraniom górników bolesławskich kopalń oraz pomocy ZGH Bolesław. Figura ta nabierze jeszcze pełniejszego blasku dzięki oświetleniu, które zapewnił Pan Wójt i Zarząd Gminy. Parafialnym uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Bp Piotr Skucha. Uroczystą Eucharystię wraz z Ks. Biskupem celebrowali także ks. Kanonik Tadeusz Maj, były proboszcz tej parafii, ks. Piotr Noga -diecezjalny Ekonom oraz miejscowy proboszcz. Na zakończenie mszy św. odmówiliśmy wspólnie Litanię do św. Barbary i oddaliśmy cześć patronce przez ucałowanie jej relikwi, które znajduję się w parafii. 

Foto Piotr Szlęzak

Więcej…
 
Św. Barbara -patronka górników

HPIM71112Pomnik św. Barbary został ufundowany przez robotników tutejszych kopalń na początku ubiegłego wieku. Mówi o tym kamienna tablica umieszczona na cokole. Treść napisu jest wyjątkowo skąpa: „Fundatorzy –Robotnicy Kopalni Galmanu w Tłukience 1905-1913” Figurę św. umieszczono na wysokiej podmurówce, zadaszono ozdobnym baldachimem i ogrodzono stylizowanym płotkiem. Całość ma formę okazałej kapliczki. Barbara została wyeksponowana w charakterystycznej scenie z życia kopalni. Przedstawia ona górnika w trudnej dla niego chwili. W przodku, w którym pracował , nastąpił zawał. Narzędzia pracy uległy zniszczeniu. On sam leży przysypany oderwanymi ze stropu odłamkami skały. Znikąd nie ma pomocy, ale górnik nie jest sam… Święta Patronka jest z nim. Ukazano ją z kielichem i Hostią w prawej ręce oraz mieczem  jako symbolem męczeńskiej śmierci – w lewej. Stoi na skale, bo jak głosi legenda, skała chroniła ja przed rozgniewanym ojcem –późniejszym katem. Obok widać wieżę, symbol jej uwięzienia. To piękny, wiele znaczący obraz, lecz do niedawna w większości nieczytelny.

Więcej…
 
Nowy grobowiec kapłański

grobowiec 006W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Papież Benedykt XVI zakończył uroczyście Rok Kapłański. Patronował mu św. Jana Maria Vianney - proboszcz z Ars. Przez ten rok czasu szczególną modlitwą otaczaliśmy kapłanów i tych pracujących aktualnie w naszych parafiach, jak również tych wszystkich, których Bóg kiedykolwiek postawił na naszych życiowych drogach. W naszej parafii modliliśmy się za kapłanów podczas ubiegłorocznej modlitwy różańcowej, każdego dnia polecając Bogu innego kapłana naszego sławkowskiego dekanatu. Przy tej okazji można było też napisać krótki list do każdego kapłana. Listy te przekazaliśmy każdemu z nich. W każdy pierwszy czwartek miesiąca prosimy Pana żniwa o nowe liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętając o żywych, nie zapomnielismy o tych, którzy niegdyś pasterzowali jako proboszczowie tej parafii, a odeszli już do domu Ojca. Na przykościelnym cmantarzu znajdowały się porozrzucane i mocno już zaniedbane groby tych kapłanów. Pragnęliśmy, aby jednym z owoców Roku Kapłańskiego był nowy, wspólny grobowiec wszystkich kapłanów spoczywających na cmentarzu.

Więcej…
 
Pod opieką św. Michała Archanioła

6Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę września, nasza parafia przeżywała swoje odpustowe święto. Choć główną patronką parafii jest Święta Boża Rodzicielka, to jednak bardziej uroczyście obchodzone jest święto świętych Archaniołów. Wierzymy, że spośród nich, św. Michał Archanioł otacza naszą wspólnotę parafialną szczególną opieką. Święci aniołowie są dla nas zankiem innego świata -świata miłości, dobra oraz nieustannego zachwytu obecnością Boga -mówił w kazaniach tego dnia kaznodzieja. Mają i w nas budzić tęsknotę za tym innym światem. "Któż jak Bóg" to nie tylko imię św.Michała, to ma być także tęsknota każdego z nas. Któż jak Bóg? Bez Chrystusa jestem tylko rybą bez wody, ptakiem bez skrzydeł. A my nie chcemy  być właśnie takimi. Tylko z Chrystusem możliwe jest budowanie tego świata w miłości. To, co pozostaje po nas to tylko dobro i miłość -mówiła pani profesor po tragicznym trzęsieniu ziemi we Włoszech. Czy  dzisiaj można spotykać anioła? Przecież są one istotami duchowymi, niematerialnymi, a więc niewidzialnymi. Spotkać go można tylko w drugim człowieku, w pielęgniarce troskliwe pochylającej się nad chorym, w lekarzu z powołania podejmującym służbę bliźniemu, w siostrze zakonnej opiekującej się bezdomnymi dziećmi. A czy można go spotkać także we mnie? Z takim zadaniem i jednocześnie życzeniem, by tak się stało, zostawił nas na najbliższy rok ksiądz kaznodzieja.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 26 z 30

Konkurs

LOGO LONKURSU

 III Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej:

Czytaj więcej

Regulamin Konkursu (do pobrania)

Karta zgłoszenia do pobrania

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę