W żłobie leży.

Zdjęcia autorstwa Pana Grzegorza Jasicy. Dziękujemy!

Więcej…
 
Wymieńmy się
Autor: ks. Stefan Wyporski   
09.12.2010.
Wymieńmy się - akcja Caritas31 grudnia dobiega końca okres wymiany pieniędzy sprzed denominacji. Po tym dniu banknoty i monety sprzed 1995 r. ostatecznie stracą swoją wartość i będą jedynie pamiątką. Zanim jednak tak się stanie, można je wymienić na nowe złote włączając się w akcję NBP i Caritas Polska i w ten sposób pomóc najuboższym uczniom w Polsce. Uzyskana bowiem w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na opiekę nad dziećmi w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”. 

Caritas Diecezjalna zwraca się więc z prośbą do Księży Proboszczów o zapowiedź i przeprowadzenie takiej zbiórki w parafiach w najbliższe niedziele, tak by zebrane środki mogły dotrzeć do siedziby Caritas do 15 grudnia, a stąd dalej do siedziby NBP. Zwracamy się z prośbą, by tam gdzie to jest możliwe w akcje włączyły się Zespoły Charytatywne i Szkolne Koła Caritas. Pozostałe parafie mogą przygotować puszkę do której parafianie będą mogli złożyć pieniądze sprzed denominacji.

ks. Stefan Wyporski
dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej


 
Barbórkowe święto.

IMG_88194 grudnia to w liturgii Kościoła wspomnienie św. Barbary -Dziewicy i Męczennicy. Ona to właśnie patronuje górniczej braci. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym dniu pustoszeją podziemia kopalń, a górnikami wypełniają się świątynie. Śpieszą, by podziękować Bogu za opiekę i błogosławieństwo, a świętą Barbarę prosić o dalszą opiekę, w czasie każdej szychty.Tak było również w naszej świątyni. Tegoroczna uroczystość połączona była z poświęceniem figury św. Barbary, która wzniesiona przed stu laty, w ostatnim czasie została odnowiona i zakonserwowana. Stało się to dzięki staraniom górników bolesławskich kopalń oraz pomocy ZGH Bolesław. Figura ta nabierze jeszcze pełniejszego blasku dzięki oświetleniu, które zapewnił Pan Wójt i Zarząd Gminy. Parafialnym uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Bp Piotr Skucha. Uroczystą Eucharystię wraz z Ks. Biskupem celebrowali także ks. Kanonik Tadeusz Maj, były proboszcz tej parafii, ks. Piotr Noga -diecezjalny Ekonom oraz miejscowy proboszcz. Na zakończenie mszy św. odmówiliśmy wspólnie Litanię do św. Barbary i oddaliśmy cześć patronce przez ucałowanie jej relikwi, które znajduję się w parafii. 

Foto Piotr Szlęzak

Więcej…
 
Św. Barbara -patronka górników

HPIM71112Pomnik św. Barbary został ufundowany przez robotników tutejszych kopalń na początku ubiegłego wieku. Mówi o tym kamienna tablica umieszczona na cokole. Treść napisu jest wyjątkowo skąpa: „Fundatorzy –Robotnicy Kopalni Galmanu w Tłukience 1905-1913” Figurę św. umieszczono na wysokiej podmurówce, zadaszono ozdobnym baldachimem i ogrodzono stylizowanym płotkiem. Całość ma formę okazałej kapliczki. Barbara została wyeksponowana w charakterystycznej scenie z życia kopalni. Przedstawia ona górnika w trudnej dla niego chwili. W przodku, w którym pracował , nastąpił zawał. Narzędzia pracy uległy zniszczeniu. On sam leży przysypany oderwanymi ze stropu odłamkami skały. Znikąd nie ma pomocy, ale górnik nie jest sam… Święta Patronka jest z nim. Ukazano ją z kielichem i Hostią w prawej ręce oraz mieczem  jako symbolem męczeńskiej śmierci – w lewej. Stoi na skale, bo jak głosi legenda, skała chroniła ja przed rozgniewanym ojcem –późniejszym katem. Obok widać wieżę, symbol jej uwięzienia. To piękny, wiele znaczący obraz, lecz do niedawna w większości nieczytelny.

Więcej…
 
Nowy grobowiec kapłański

grobowiec 006W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Papież Benedykt XVI zakończył uroczyście Rok Kapłański. Patronował mu św. Jana Maria Vianney - proboszcz z Ars. Przez ten rok czasu szczególną modlitwą otaczaliśmy kapłanów i tych pracujących aktualnie w naszych parafiach, jak również tych wszystkich, których Bóg kiedykolwiek postawił na naszych życiowych drogach. W naszej parafii modliliśmy się za kapłanów podczas ubiegłorocznej modlitwy różańcowej, każdego dnia polecając Bogu innego kapłana naszego sławkowskiego dekanatu. Przy tej okazji można było też napisać krótki list do każdego kapłana. Listy te przekazaliśmy każdemu z nich. W każdy pierwszy czwartek miesiąca prosimy Pana żniwa o nowe liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętając o żywych, nie zapomnielismy o tych, którzy niegdyś pasterzowali jako proboszczowie tej parafii, a odeszli już do domu Ojca. Na przykościelnym cmantarzu znajdowały się porozrzucane i mocno już zaniedbane groby tych kapłanów. Pragnęliśmy, aby jednym z owoców Roku Kapłańskiego był nowy, wspólny grobowiec wszystkich kapłanów spoczywających na cmentarzu.

Więcej…
 
Pod opieką św. Michała Archanioła

6Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę września, nasza parafia przeżywała swoje odpustowe święto. Choć główną patronką parafii jest Święta Boża Rodzicielka, to jednak bardziej uroczyście obchodzone jest święto świętych Archaniołów. Wierzymy, że spośród nich, św. Michał Archanioł otacza naszą wspólnotę parafialną szczególną opieką. Święci aniołowie są dla nas zankiem innego świata -świata miłości, dobra oraz nieustannego zachwytu obecnością Boga -mówił w kazaniach tego dnia kaznodzieja. Mają i w nas budzić tęsknotę za tym innym światem. "Któż jak Bóg" to nie tylko imię św.Michała, to ma być także tęsknota każdego z nas. Któż jak Bóg? Bez Chrystusa jestem tylko rybą bez wody, ptakiem bez skrzydeł. A my nie chcemy  być właśnie takimi. Tylko z Chrystusem możliwe jest budowanie tego świata w miłości. To, co pozostaje po nas to tylko dobro i miłość -mówiła pani profesor po tragicznym trzęsieniu ziemi we Włoszech. Czy  dzisiaj można spotykać anioła? Przecież są one istotami duchowymi, niematerialnymi, a więc niewidzialnymi. Spotkać go można tylko w drugim człowieku, w pielęgniarce troskliwe pochylającej się nad chorym, w lekarzu z powołania podejmującym służbę bliźniemu, w siostrze zakonnej opiekującej się bezdomnymi dziećmi. A czy można go spotkać także we mnie? Z takim zadaniem i jednocześnie życzeniem, by tak się stało, zostawił nas na najbliższy rok ksiądz kaznodzieja.

Więcej…
 
Dożynkowo i ekumenicznie

07

5 września 2010 roku, w Podlipiu, na terenie naszej parafii odbyły się Gminne Dożynki. Jest to okazja do dziękczynienia Bogu za zebrany plon ziemi i pracy rąk ludzkich. Jest to także okazja do wdzięczności tym, którzy trudzą się, by nikomu nie zabrakło powszedniego chleba. Religijnym akcentem Dożynkowego Święta było Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego. Celebrowali je kapłani parafii polskokatolickich oraz rzymskokatolickich z terenu naszej gminy. Wszyscy też wspólnie odmówili modlitwę poświęcenia wieńcy dożynkowych. (Autor zdjęć: Pan Jasica Grzegorz)

Więcej…
 
Poświęcenie przyborów szkolnych

22

5 września 2010 roku, w pierwszą niedzielę nowego roku szkolnego, najmłodsi uczniowie (dzieci klas I), przybyli do świątyni ze szkolnymi plecakami na ramionach. Razem z zapałem i szczerymi chęciami do zdobywania wiedzy, przynieśli też swoje przybory szkolne, by kapłan mocą modlitwy Kościoła je pobłogosławił i poświęcił. Ks. Tomasz do wyposażenia tornistrów dorzucił jeszcze bloki rysunkowe, kredki, farby, a na szkolną przerwę przyda się z pewnością słodki batonik. Ubogacone łaską Bożą i modlitwą swoich najblizszych mogą ruszać na podbój świata. Życzymy im samych pięknych i słonecznych dni w szkole, a w dzienniku samych szóstek.

Więcej…
 
Dożynkowe Klucze

1722 sierpnia 2010 roku w Kluczach odbyły się diecezjalne Dożynki. Wszystkich gości, wjeżdżającyh do Klucz, witały słomiane postacie zapraszając do udziału w tym niezwykłym święcie. Dożynkowe świętowanie, jest tak naprawdę, dziękczynieniem Bogu za to, że daje możliwość pracy na roli, że błogosławi pracy rolnika i daje wzrost wszelkim roślinom. Tak łatwo przychodzi człowiekowi przypisywanie SOBIE wszelkich osiągnięć. Praca człowieka przynosi owoce wtedy, gdy wspiera ją Boże błogosławieństwo. O to błogosławieństwo proszą rolnicy w tzw. Dni Krzyżowe i nie tylko. A w dożynki, przychodzą by za nie dziękować. Uroczystej mszy świętej sprawowanej na stadione ludowym przewodniczył Pierwszy Żniwiarz naszej Diecezji Ks. Bp Grzegorz Kaszak. Na wspólnym świętowaniu spotykały się reprezentacje wielu parafii, które przybyły z pięknymi dożynkowymi wieńcami. Nie zbarakło także przedstawicieli naszej parafii. Reprezentowały nas Koła Gospodyń i gospodarze z Podlipia, Małobądza i Krza, Bolesławia oraz z Lasek. Prezentowali się wyśmienicie. W czasie mszy świętej delegacje parafii składały dary ołtarza, które zostały przeznaczone na rzecz osób dotkniętych ostatnią powodzią. Także nasza parafia złożyła swój dar na ręce Księdza Biskupa. Była to ofiara pięniężna (2500zł.), z przeznaczeniem na zakup najpotrzebniejszych środków dla powodzian. Za piękne reprezentowanie naszej parafii i za złożone na ten cel ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać!

Więcej…
 
Na pielgrzymim szlaku

Dlaczego chodzimy na pielgrzymkę i czym ona dla nas jest: To pytanie stawiamy tegorocznym uczestnikom pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jeśli tylko chcesz, możesz podzielić się swoimi wrażeniami. Księga gości czeka na ciebie!

Dla mnie pielgrzymka to przede wszystkim: radosne usłużenie drugiemu, zbliżenie do Boga, umocnienie braterskiej więzi, dar, przeproszenie, prośba i dziękczynienie. Również dzięki pielgrzymce poznałam wielu wspaniałych ludzi. Dzięki niej świat wydaje mi się bardziej kolorowy i piękniejszy pomimo wielu trosk i kłopotów. Każdy, kto choć raz przeszedł trasę pielgrzymki wie, jaka radość ogarnia serce po dotarciu do celu; gdy zmęczony może uklęknąć przed Matką Jezusa i złożyć u Jej stóp wszystkie swoje trudy, smutki, prośby i podziękowania, całego siebie. Pielgrzymka to wspaniałe rekolekcje w drodze, które mogę polecić każdemu.

Ola, studentka

Moja 5-ta pielgrzymka na Jasną Górę z grupą "FIOLETOWĄ". Mój Katecheta ks.Wojciech na lekcjach religii mówił: gdy szukasz Boga,to spójrz na góry,kwiaty,ciemny las,wiejską błotnistą drogę i na ludzi. Tak jest na Pielgrzymce, to inaczej być z Bogiem. Mój Tata też "był" ze mną. Byłby ze mnie dumny. 
Karol Odias z Warszawy, lat 9
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnie >>

Strona 27 z 31

Koncert laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

  

 

 

 

LOGO LONKURSU

  76

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę