Start Aktualności Wydarzenia Misje święte
Misje święte

Odpust i misje 2018-1 

Odpust i misje 2018-2

Modlitwy w intencji misji

 

 Boże, nasz Ojcze, Stworzycielunieba i ziemi. Dziękujemy Ci, za Zycie i powołanie do wspólnoty Kościoła.

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, aby były dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich, niech będzie darem łaski i miłosierdzia.

Panie, Jezu Chryste, Królu wieków. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Otwórz nasze umysły na Twoje słowa, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Dopomóż nam przygotować się do Misji Świętych, aby wszyscy twoi wyznawcy żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.

Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez Misje Święte zostało odnowione duchowe oblicze naszej parafii. Niech Boskie Słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych Misji i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga. Amen.

 

Modlitwa o nawrócenie

O Maryjo, jesteś nazwana przez Kościół Ucieczką grzeszników. Ty wiesz, jaką wartość stanowi człowiek, odkupiony najdroższą Krwią Twojego Syna. Ty wiesz, ile Bóg w swoim nieskończonym Miłosierdziu uczynił, aby człowiek nie zginął i nie szedł drogami zła i grzechu wiodącymi na zatracenie.

         Bóg przemawiał słowami proroków w dziejach narodu wybranego. Mówili oni o grzechu i jego skutkach oraz wzywali do odmiany życia. Ostatecznie, gdy nastała pełnia czasów Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, o wielkości zła zawartego w każdym grzechu. To grzech zaprowadził Syna Bożego na krzyż, na którym umarł z miłości ku ludziom, aby zrealizować wolę Bożą. A nam tak trudno zrozumieć złość grzechu. Tak trudno wyrwać się z beztroskiego patrzenia na życie.

         Matko Boża, Ucieczko grzesznych, dopomóż nam zrozumieć, że życie w grzechu to nienormalny stan. Naucz nas walczyć ze złem, uproś nam dużo siły i mocy, abyśmy stoczyli zwycięską walkę z grzechem w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Polecamy Ci wszystkich zatwardziałych grzeszników naszej parafii. Niech czas Misji Świętych sprawi, że powrócą do Boga nawróceni. Wzbudź w nich pragnienie lepszego życia oraz odwagę do powstania z grzechów. Uproś łaskę nawrócenia tym, którzy od lat żyją z dala od Boga i Jego Ewangelii, objawionej przez Jezusa Chrystusa.

         Niech misja święta przyczyni się do ożywienia naszej parafii, abyśmy umieli stoczyć zwycięską walkę ze złem i grzechem. Amen.

Modlitwa o łaski misyjne

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. 
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy "Przyjdź Królestwo Twoje". 
Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. 

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa. 
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. 
Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

Modlitwa o dobre przeżycie misji świętych

Dobry Boże, prosimy Cię o Błogosławieństwo w Misjach Świętych. Użycz nam Twojej łaski, aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami: „proście a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia, o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia.

Wszystkich nas zapal Duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w Misjach Świętych.

Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym światłem, by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnienia słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen

 

 

Konkurs

LOGO LONKURSU

 III Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej:

Czytaj więcej

Regulamin Konkursu (do pobrania)

Karta zgłoszenia do pobrania

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę