Start Aktualności Wydarzenia Inwestytura 2020
Inwestytura 2020

IMG 9919Rok 2020 to rok ważnych rocznic – ważnych zarówno dla Polski jak i dla naszej lokalnej społeczności. Wymieńmy przynajmniej niektóre z nich: 100 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata – Bitwa Warszawska. 100 lat temu urodził się największy z rodu Polaków, Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Jan Paweł II dzisiaj już święty Kościoła Katolickiego odszedł do wieczności 15 lat temu a 45 lat temu parafia Bolesław odzyskała świątynię, która przez siedemnaście lat była w nielegalnym posiadaniu innego wyznania. 10 lat temu natomiast w tutejszej świątyni miało miejsce uroczyste poświęcenie kopii miecza koronacyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, co spowodowało, że od tego momentu dla Komandorii Zagłębiowskiej, stała się ona jakby świątynią patronacką. To tutaj rok rocznie odbywają się inwestytury i inne ważne dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława uroczystości. Przeważnie mają one miejsce w okolicach 8 maja, ale…

Rok 2020 to także z innych powodów rok brzemienny w skutki. Czwartego marca tego toku potwierdzono zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u pierwszego w Polsce pacjenta. Konsekwencją powyższego było wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Ten stan obfitował w szereg ograniczeń dotyczących ludzkiej aktywności. Nie ominęły one wspomnianego wyżej stowarzyszenia, dlatego planowane uroczystości inwestytury z  miesiaca maja zostały przeniesione na wrzesień, a towarzyszące jej za zwyczaj walne zebranie na czas jeszcze późniejszy.

Mało jest okazji do celebrowania inicjatyw, które szczycą się tradycją sięgającą XVIII wieku. W dniu 20 września 2020 roku po raz kolejny w kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu odbyła się uroczystość, tym razem inwestytury – nadania i wręczenia Orderów św. Stanisława BM. Mszy świętej rozpoczynającej ceremonię przewodniczył proboszcz parafii i dziekan dekanatu sławkowskiego ks. Sylwester Kulka, a wraz z nim koncelebrował ks. kan. Włodzimierz Sęk z parafii św. Barbary w Sosnowcu. Ksiądz proboszcz sprawował ją w intencji Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława a także za duszę zmarłych członków stowarzyszenia, natomiast ksiądz kanonik w intencji osób nowo mianowanych i uhonorowanych orderem. Liturgię uświetnił występ orkiestry Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” pod dyrekcją Jerzego Sojki.

W kazaniu celebrans główny najpierw nawiązał do czytań liturgicznych przypadających na XXV. niedzielę zwykłą a w szczególności odniósł się do Ewangelii według Świętego Mateusza, a w niej do przypowieści o robotnikach w winnicy. Tłumaczył jak rozumieć, jak odczytywać przekładając ludzką, ziemską na bożą sprawiedliwość. Mówił, że gospodarz z przypowieści to w wymiarze wieczności sam Bóg, robotnicy to zwykli ludzie powołani do Królestwa Bożego, że przywołany dzień roboczy to ludzkie życie a winnica to Królestwo Boże. Gospodarz zatrudniał robotników, a ci rozpoczynali pracę o różnych porach dnia. Płacił im jednego denara niezależnie od ilości przepracowanych godzin – taka była jego wola. Dla każdego zatrudnionego w winnicy zapłatą za pracę był więc jeden denar, kwota, o którą gospodarz umówił się z tymi najwcześniej zatrudnionymi. Konfrontując postawę gospodarza z Bogiem stwierdzić trzeba, że Bóg także powołuje ludzi w różnych okresach ich życia: jednych we wczesnym dzieciństwie, drugich w kwiecie wieku a innych w ostatniej godzinie życia. W tym przypadku za dobre życie także jedna nagroda czeka człowieka a jest nią łaska zbawienia. Bóg jest dobry dla wszystkich, jest sprawiedliwy.

Z ludzkiej perspektywy patrząc na postępowanie gospodarza to zwykła niesprawiedliwość. Najdłużej pracujący w winnicy robotnicy na postępowanie gospodarza patrzyli złym okiem, patrzyli okiem zazdrości. A czym jest zazdrość? Kaznodzieja tłumaczył, że z jednej strony jest to smutek z powodzenia bliźniego, a z drugiej, to jakaś dziwna radość z niepowodzenia, które go spotyka. Zazdrość jest jednym z grzechów głównych – mówił. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie by dostrzec złość, wrogość, nienawiść. Wszystkie one są jak gdyby pochodnymi tego jednego grzechu głównego, jakim jest zazdrość. Kontynuując twierdził, że Ewangelia z jednej strony poucza nas, iż Bóg jest dobry i sprawiedliwy, a z drugiej przestrzega przed taką postawą zazdrości.

Na szczęście, są w dzisiejszym świecie postawy, dla których zazdrość jest cechą obcą. I tym stwierdzeniem rozpoczęła się druga część kazania. W niej proboszcz skoncentrował uwagę słuchaczy na stowarzyszeniu skupiającym w swych szeregach damy i kawalerów Orderu św. Stanisława. Przypomniał statut tego orderu oraz zawarty w nim zestaw celów i wzorców, jakie powinny cechować uhonorowanych orderem a także obowiązków, jakim sprostać powinien każdy członek stowarzyszenia. Mówił: „Gościmy dzisiaj w naszej świątyni kawalerów i damy orderu św. Stanisława, a więc osoby przywiązane do ideałów nakreślonych w statucie, dla których to pojęcie zazdrości jest całkowicie obcym. W ich życie wpisana jest postawa służenia innym, niesienia pomocy potrzebującym. Im obce jest pojęcie zazdrości. A my dzisiaj patrząc i widząc to ich zaangażowanie mamy się uczyć, mamy się dopracowywać podobnego działania, żeby dobro innych nie było dla nas powodem do zazdrości, ale tym bardziej motywowało do służenia drugiemu człowiekowi. Niech więc ten order noszą na piersiach szczycąc się oparciem wśród ludzi, a ci którzy go dzisiaj przyjmą, nich przyjmą go w tym duchu jakiegoś wynagrodzenia, docenienia idei służby. My wszyscy życzymy im, by w tej posłudze wytrwali, by w służeniu, niesieniu pomocy byli wspomagani także przez nas, którzy się na co dzień z nimi stykamy. Niech św. Stanisław, biskup i męczennik, ich patron wstawia się za nimi i wyprasza im to, co potrzebne jest do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Amen”.

Po zakończonej mszy świętej proboszcz, ks. Sylwester Kulka poświęcił wyłożone przed ołtarzem insygnia orderowe i po tej ceremonii nastąpiła druga część uroczystości – wręczenie orderów osobom nominowanym. Zatwierdzenia listy tych osób dokonała Kapituła Orderu w dniu 14 marca 2020 roku po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur. Tę drugą część uroczystości poprzedziło wykonanie przez Zakładową Orkiestrę Dętą ZGH „Bolesław” pieśni Witaj, Majowa Jutrzenko. Następnie głos zabrał prowadzący, Komandor Henryk hr. Nowina Bebak. Przywitał zgromadzonych, wspomniał tych, którzy odeszli już do wieczności, a wśród nich przede wszystkim wymienił prof. dra hab. Marka Kwiatkowskiego, który za zgodą Prymasa Polski Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa w latach 2003 – 2016 pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Orderu. Po tym wstępie oświadczył, że obecna inwestytura dedykowana jest naszemu wielkiemu rodakowi św. Janowi Pawłowi II, którego setną rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku. Dalej mówił: „Patronem Orderu został wybrany przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego św. Stanisław. Jak pamiętamy św. Jan Paweł II i św. Stanisław wywodzą się z królewskiego miasta Krakowa, mimo różnych miejsc urodzenia. Co łączy te wspaniałe postacie? – zapytał i zaraz potem odpowiedział − Łączy je mianowicie upominanie i nawoływanie do naturalnego ładu moralnego. Komandoria Zagłębiowska także upomina się o wspaniały ład moralny. Ta nasza praca w tym kierunku jest wyrażona nobilitacją osób poświęcających się i dających przykład moralnego postępowania”. W dalszej części swojego wystąpienia wskazał także, że: „Inwestytura, jako święto Orderu św. Stanisława włącza się w atmosferę obchodów trwającej 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ta atmosfera niepodległości trwa przez wiele lat, aż do ostatecznego ustanowienia granic Polski.(...) Jest wielce znamiennym wydarzeniem dla Gminy Bolesław i okolicy, że w Bolesławiu przebywali królowie: Bolesław V Wstydliwy – założyciel miasta Bolesław, Jan III Sobieski kierując się na Wiedeń zatrzymał się w Bolesławiu a Stanisław August Poniatowski był goszczony przez dwa dni przez Sariusza - Aleksandra hr. Romiszewskiego. Podczas tej wizyty nastąpiła pierwsza inwestytura w tym królewskim Bolesławiu. Inwestytura, której jesteśmy uczestnikami jest kontynuatorką tamtej, która odbyła się 233 lata temu i stanowi drugi przyczółek mostu łączącego oba te wydarzenia”.

A oto lista osób nobilitowanych podczas dzisiejszej uroczystości:

Order I Klasy − Krzyż Wielki na Szarfie otrzymał Mateusz Mania

Order III Klasy – Krzyż Komandorski otrzymali: dr n. sp. Bogumił Sobczyk, dr n. hum. Tomasz Sawicki, Jacek Czekaj, Dariusz Henryk Malicki.

Order IV Klasy – Krzyż Oficerski otrzymała Wanda Cieślik.

Na zakończenie nie zabrakło podziękowań. Pierwszy głos zabrał Tomasz Sawicki:   

„W imieniu wszystkich nobilitowanych składam serdeczne podziękowania Komandorii Zagłębiowskiej jak również szanownym księżom za tę wspaniałą uroczystość. Orkiestrze ZGH „Bolesław” dziękuję za piękną oprawę muzyczną a wszystkim państwu za uczestnictwo w tym nadzwyczajnym wydarzeniu. Dziękuję serdecznie”.

Drugim mówcą był Jacek Czekaj:

„Nie jestem dobrym mówcą, ale dzisiaj postanowiłem, że powiem coś od siebie z okazji tak pięknego dnia, w którym zostałem uhonorowany orderem świętego Stanisława. Słowo dziękuję wiele razy słyszałem od wielu osób, ale i ja także mam za co dziękować. W pierwszej kolejności chciałem podziękować swoim Rodzicom za to, że mnie wychowali na dobrego człowieka. Chciałem podziękować również mojej Żonie, która przez całe małżeńskie życie wspiera mnie. Bez niej nie osiągnął bym tego, co do tej pory osiągnąłem. Ciągle od niej słyszę, że o wiele za mało robię… Chciałbym podziękować swoim Teściom, z którymi mieszkam od wielu lat i którzy byli dla mnie dobrym wzorcem a zwłaszcza świętej pamięci mojemu Teściowi, który za swojego życia bardzo dużo dobrych rzeczy robił dla tutejszego społeczeństwa. Chciałbym podziękować także Wójtowi za to, że zobaczył i docenił moją pracę i wystawił moją kandydaturę dla komandorii. Chciałbym również podziękować Szanownej Kapitule za przyjęcie mnie w poczet Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława a księdzu Sylwestrowi za wsparcie duchowe przez cały okres naszej znajomości. Ja ze swej strony składam tutaj obietnicę, iż ten order, który otrzymałem będę z dumą nosił na piersi. Pozwoli mi on coraz więcej robić rzeczy dobrych dla innych. A moim Dzieciom życzę, żeby kontynuowali to dzieło dobroczynności, a czynienie dobra niech będzie tradycją w naszej Rodzinie”.

I cóż dodać do tego? Piękny czas, wspaniali ludzie. Szczęść Boże i do następnego…

JRC

Zdjęcia autorstwa Piotra Szlęzaka

  

     

 

V Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 

  

 

LOGO LONKURSU Informacja o konkursie

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę