Start Aktualności Wydarzenia Dekret Biskupa
Dekret Biskupa

Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie niektórych aspektów duszpasterstwa w „oktawie” Uroczystości Wszystkich Świętych t. j. od 1 do 8 Listopada 2020 roku.

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności ze wszystkimi i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, nie tracąc jednak wiary i pokładając nadzieję w Bogu – Panu życia i śmierci.

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871), a także zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, dla dobra dusz oraz dla właściwego i bezpiecznego przeżycia tych wyjątkowych dni i zminimalizowania ryzyka zakażenia w dniach od 1 listopada do 8 listopada 2020 roku na terenie Diecezji Sosnowieckiej postanawiam, co następuje:

 

  1. Zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości Wszystkich Świętych, tj. w dniach od 1 do 8 listopada b.r.
  2. Na cmentarzach w czasie sprawowania jakiegokolwiek kultu religijnego (msza święta, nabożeństwo, procesja) należy przestrzegać zasady sanitarno - epidemiologiczne aktualnie obowiązujące w kraju min. zasada dystansowania się na odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  3. Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość odprawienia kilku mszy świętych w kaplicy cmentarnej czy też dodatkowych mszy świętych w kościołach parafialnych w Uroczystość Wszystkich Świętych czy też w kolejne dni oktawy. Także w kolejne dni „oktawy” można na cmentarzu organizować tradycyjne procesje z modlitwami za zmarłych. W ten sposób unikniemy zgromadzenia w jednym miejscu w tym samym czasie większej liczby wiernych.
  4. Zachęcam do korzystania z ogólnego zezwolenia na aplikację większej liczby Mszy świętych 1, 2 i 8 listopada, by wszyscy wierni, którzy pragną w te dni uczestniczyć w Eucharystii, mieli taką możliwość.
  5. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
    przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
    Zgodnie z dekretem z dnia 22 października 2020 roku Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że „(…) aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  6. Proszę, by na bieżąco w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich uwzględniać obowiązujące obostrzenia wynikające z prawa państwowego i zatwierdzonych rozporządzeń Rady Ministrów.

W związku z powyższym, roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam organizację mszy świętej w kaplicy cmentarnej czy procesji na cmentarzu tam, gdzie jest taki zwyczaj. Msza święta czy też procesja może się odbyć, jeśli możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego i aktualnie obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych wynikających z przynależności do czerwonej strefy. W kaplicy cmentarnej istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult, zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami liturgii oraz limit 1 osoba na 7 m2. Przypominam, że za przestrzeganie tych zasad odpowiedzialny jest organizator uroczystości religijnej, a więc ksiądz proboszcz.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Wszystkim z serca błogosławię.  +Grzegorz Kaszak -Biskup Sosnowiecki

           

 

V Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 

  

 

LOGO LONKURSU

Konkurs odwołany 

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę