Start Wspólnoty Na św. Cecylii.
Na św. Cecylii.

Na świętej Cecylii o parafialnej scholce.

Schola mala
Święta Cecylia, patronka muzyki liturgicznej zaprasza nas do przyjrzenia się naszej parafialnej scholi, do podsumowania jej działalności. Warto jednak zacząć od tego, co jest naszym najważniejszym charyzmatem, co jest u podstaw naszej działalności.

 

 


 

Liturgia- słowo pochodzące z języka greckiego, oznacza działanie na rzecz ludu, we wspólnocie Kościoła odnosi się do czynności świętych, w których przychodzi nam uczestniczyć spotykając Boga.

Uprzywilejowaną formą jest Msza św. Pragniemy więc, aby nasze zaangażowanie pomagało w lepszym jej przeżywaniu. Definicja opisowa mówi tak:  "Liturgia jest zbiorem symboli, śpiewów i czynności, przy pomocy których Kościół wyraża i manifestuje swoją cześć wobec Boga" (Prosper Guéranger).

My jako schola parafialna pragniemy wnieść nasz wkład w świadome i czynne przeżywanie liturgii. Prowadzimy podczas niedzielnej Mszy śpiewy na Wejście, podczas Uwielbienia po Komunii św. oraz na Rozesłanie. Włączamy się także w liturgię przez komentarze, które przybliżają wiernym liturgię, znaczenie danych momentów oraz zapraszają do bardziej świadomego uczestnictwa.

Schola

W niedzielę, 20 minut przed Mszą, gromadzimy się w kościele, aby uczyć pieśni, jakie przez nas są wykonywane podczas niej. Chcemy w ten sposób pomóc wszystkim, jak również pragniemy, aby nasze śpiewy nie były koncertem lecz wspólną modlitwą.

Co sobotę, o godzinie 1000, w salce maryjniej,  spotykamy się na godzinnym śpiewie, w czasie którego uczymy się nowych piosenek, przygotowujemy komentarze i psalm na niedzielę. Oraz wspólnie przeżywany czas radosnego tworzenia wspólnoty.

Pragniemy też zaprosić wszystkich ludzi młodych, zarówno z podstawówki jak i z szkół ponad podstawowych w sobotę na spotkania i wspólne podjęcie troski o to, aby liturgia była w naszej parafii coraz piękniejsza.

 

 


 

Próbujemy też stworzyć scholę ludzi dorosłych, choć jeszcze młodych (czasami sercem). Naszym pragnieniem jest, aby liturgia oraz jej piękno objawiały się również w naszym wielogłosowym śpiewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Grzegorzem.

 

Koncert laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

  

 

 

 

LOGO LONKURSU

  76

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę